Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản cũng được xem là một lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận từ những ngày đầu cổ phần hóa, với các loại hình cụ thể như: kinh doanh nhà; kinh doanh khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu thương mại; cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng; môi giới, định giá, quảng cáo, quản lý bất động sản…

Năm 2009, thông qua việc thành lập sàn giao dịch bất động sản, chúng tôi xác định mục tiêu xây dựng một đơn vị kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, minh bạch. Đồng thời, phương châm “tạo dựng niềm tin nơi khách hàng” được xây dựng và là kim chỉ nam trong mọi giao dịch, dịch vụ của Công ty.

Bằng cách ấy, một mạng lưới khách hàng, đối tác thân thiết của Công ty dần hình thành. Đó chính là tiềm năng, là động lực cho sự phát triển của chúng tôi trong tương lai.