PNTECHCONS phát triển với thương hiệu sản phẩm "An Gia - Phúc Lộc - Vinh Tiến"

PNTECHCONS phát triển với thương hiệu sản phẩm "An Gia - Phúc Lộc - Vinh Tiến"

Bất chấp những khó khăn đè nặng lên nền kinh tế Việt Nam, kết quả kinh doanh năm 2012 của PNTECHCONS có thể khiến cổ đông và các nhà đầu tư hài lòng ...