Chính sách chất lượng

PNTECHCONS là một doanh nghiệp đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường đầu tư, thiết kế, thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Với mong muốn mang đến cho các khách hàng, đối tác cũng như nhân viên của mình các giá trị cốt lõi, PNTECHCONS luôn không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn các yêu cầu cũng như tạo được niềm tin của khách hàng và đối tác. Đó cũng chính là tôn chỉ hoạt động gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Với phương châm “Phát triển bền vững – Kiến tạo tương lai”, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận và toàn thể nhân viên cam kết:

XÂY DỰNG và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc; tạo môi trường làm việc lý tưởng nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, tạo điều kiện để mọi nhân viên có thể phát huy được hết năng lực của mình, gắn lợi ích và sự phát triển của Công ty với lợi ích và sự thăng tiến của nhân viên.

HOÀN THIỆN hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đảm bảo sự thấu hiểu, tham gia và duy trì tại tất cả các bộ phận trong Công ty.

CẢI TIẾN không ngừng các quy trình tác nghiệp, đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc, tăng độ an toàn trong sản xuất, thân thiện với môi trường và qua đó đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng ngày càng tốt hơn và giá cả phù hợp.

PHÁT TRIỂN bền vững công ty, phấn đấu đưa thương hiệu PNTECHCONS trở thành một thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư, thiết kế, thi công và kinh doanh bất động sản.

KIẾN TẠO sản phẩm bất động sản chất lượng và độc đáo mang đến cho khách hàng phong cách sống hoàn toàn mới và nâng cao giá trị cho các nhà đầu tư trong tương lai.

PHÁT HUY trách nhiệm của công ty đối với xã hội bằng tôn chỉ hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng để làm cuộc sống tốt đẹp hơn.