Lịch sử hình thành

Năm 1989, Trung Tâm Dịch vụ Kỹ Thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận được thành lập đánh dấu giai đoạn khởi đầu của đơn vị sự nghiệp (Ban Quản lý dự án Quận Phú Nhuận) chuyển sang làm kinh tế theo Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/01/1989 của UBND Quận Phú Nhuận

Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã phát triển qua các giai đoạn sau:

Năm 1983: 

Tiền thân công ty là Ban Quản lý Công trình quận Phú Nhuận.

Năm 1989: 

Thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Quận Phú Nhuận chuyển từ một đơn vị sự nghiệp chuyển sang làm kinh tế Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/01/1989 của UBND Quận Phú Nhuận, thực hiện chức năng thiết kế và thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh nhà với số vốn ban đầu là 8,2 triệu đồng.

Năm 1993:

 Công ty Kỹ Thuật Xây Dựng Quận Phú Nhuận được thành lập theo quyết định 71/QĐ-UB  ngày 9/03/1993 của UBND Thành Phố, trực thuộc UBND Quận Phú Nhuận.

Năm 1997: 

Công ty Kỹ Thuật Xây Dựng Quận Phú Nhuận trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn theo quyết định số 621/QĐ/UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Thành phố.

Năm 2005: 

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa theo Quyết định số 6216A/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của UBND Thành Phố. Vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng.

Năm 2007: 

Công ty đã đăng ký Công ty đại chúng với UBCK Nhà nước.

Năm 2009: 

Công ty đã bổ sung tăng vốn điều lệ lên thành 41,363,000 tỷ đồng vào 07/2009 và thành lập 03 đơn vị trực thuộc: Trung tâm thiết kế xây dựng An Gia, Sàn giao dịch Bất động sản Phúc Lộc, Trung tâm xây dựng Vinh Tiến.

Năm 2010: 

Công ty đã bổ sung tăng vốn điều lệ lên thành 55.425.900.000 đồng vào 09/2010 và đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 12/2010.

Năm 2011: 

Công ty đã bổ sung tăng vốn điều lệ lên thành 58.197.300.000 đồng.

Năm 2012:

Công ty tăng vốn điều lệ lên đến 61,105,750,000 đồng.

Năm 2014: 

Công ty tăng vốn điều lệ lên đến 92.828.020.000 đồng.